четвъртък, 30 април 2009 г.

Така понякога си мисля и аз

Станка Пенчева
Искам да те имам целия:
Да са мои
Всичките двадесет и четири часа
В твоето денонощие;
Аз да срещам първия ти поглед
Сутринта;
Мен да парят със възторг и страх
Мислите, пред друга неизречени;
Да въставам срещу твойта упоритост –
И като след бой да се предам
На победителя.
Искам да те имам целия:
Все едно
Дали си винаги със мене,
Все едно дали се срещаме набързо, в кратък миг
(като облаци в безкрайното небе,
от чието срещане светкавица се ражда),
все едно –
стига, като се погледнем,
да се видим чак до дън душа;
и като сме така далече,
че съм цялата тъга и пустота –
да те нося в себе си
като сърце туптящо
и да знам,
че си изпълнен с мен
като със слънце;
и когато ме целунеш
с устни сухи и горещи –
да се завърти вселената
и да изгоря на пепел.
Много ли те искам?
- По-малко не мога.
Станка Пенчева
Остави ме най-после сама!
Цял ден вървиш след мене –
Когато мълча и когато говоря,
По улицата и у дома,
От мига на събуждането
До мига на съня…
Усещам те, без да те виждам.
Знам какво ми казваш,
Макар че не чувам гласа ти.
Ще избягам от теб!
- Да остана най-после сама –
Без твоите ръце в ръцете ми,
Без твоите очи в очите ми,
Без твоята душа – в моята;
Тогава ще си поема дъх,
Ще спусна клепачи –
Да си почина най-сетне от теб,
Дето цял ден вървиш по петите ми…
А когато отворя очи,
Най-напред ще попитам:
“Къде си?
Не ме оставяй сама!”

Станка Пенчева
Обичам да те гледам отстрани,
Когато ти със другите говориш
И цял на другите принадлежиш,
И цял си в техните съдби разтворен.
Аз гледам с тайна нежност отдалеч
Лицето ти – ту светло, ту сърдито,
С очи сурови и с очи добри –
Но винаги открито.
Сега не си при мен. Сега си там.
И може би дори си ме забравил.
Но аз те давам, давам на света –
Това е твое мъжко право.
Забравяй ме, за другите мисли,
Опитвай се земята да нарамиш,
Лети!
Обичам те такъв.
И оня миг ми стига само,
Когато през лица и гласове
Очите ти внезапно ме намират –
И ослепявам, и сама слепя,
И земното въртене спира...

Станка Пенчева
Ти си мъжът, с когото ми е било писано
Да узная върховната радост на тялото и на духа,
Всеки път да се приземявам замаяна, слисана
От летежа, който ми е изпил дъха.
Ти си мъжът, заради когото ми е било отсъдено
Да приема най-високата самота:
Винаги с тебе – и всъщност без тебе – да бъда,
Твоя царствена, чиста и много тъжна звезда...


Гергана Георгиева

Не аз не трябва да обиквам,
не теб и не сега...
От дявола ли бе изпратен,
измамнико, пробудил в мен жена.
Почувствах, че отново аз живея,
разсъдъка загубила аз бях
в очите ти бленувам аз да се огледам
да вкуся от красивите ти устни
с аромата на пролетни цвят.
Сега сама стоя и гледам небосвода
чертая мислено пътека от мечти,
изтръпвам...
та аз рисувам образа ти с хиляди звезди!
Нахлуват спомените ми красиви
ти помниш ли онази нощ,
Когато аз опиянена от магия
в прегръдките ти топли бях.
И още помня топлотата на ръцете
усещам аз и аромата ти сега,
любими мой, сега те чакам,
дано не си забравил ти нощта.

сряда, 29 април 2009 г.

Damn Yankees - Where You Goin' Now Live

There's a face ind the mirror
and you close your eyes
much easier to turn away
than to take a look inside
So you're thinking it's over
Walking away
Let your little world crash and burn
oh, what a price to pay

Didn't anybody tell you
it's not who's right or wrong?
hold the line
is this what's going on?

Where you going now?
when your world's turned inside out
isn't love what it's all about?
where you going now?
when you get to the top of the hill
gonna be there yes I will

there's a crack in the mirror
there's a hole in the sun
fullmoon in the midnight sky
and you feel like you wanna run
so you blow out the candle
and you turn off the light
then you stumble into darkness
do you believe that love is blind?

didn't anybody tell you
it's never too late to try?
hold the line
before you say goodbye

Where you going now?
when your world's turned inside out
isn't love what it's all about?
where you going now?
when you get to the top of the hill
gonna be there yes I will

Now I'm not talking 'bout what's good for me
and I'm not saying, how you ought to be
But if there is a message shining on through to you
Take a little piece of mind
and let your love light shine

didn't anybody tell you
it's never too late to try?
hold the line
before you say goodbye

Where you going now?
when your world's turned inside out
isn't love what it's all about?
where you going now?
when you get to the top of the hill
gonna be there yes I will

Where you going now?
when your world's turned inside out
isn't love what it's all about?
where you going now?
when you get to the top of the hill
gonna be there yes I will
gonna be there yes I will